Windykacja

Odzyskiwanie długów jest bardzo często procesem trudnym i długotrwałym. Zadłużone osoby fizyczne, czy też przedsiębiorstwa mogą unikać spłaty wierzytelności lub nie mieć wystarczających środków finansowych na jej pokrycie. W takiej sytuacji po pomoc można zwrócić się do firmy windykacyjnej lub kancelarii prawnej.

Procedura windykacji zwykle rozpoczyna się od działań, które mają pomóc w odzyskaniu długu drogą przedsądową. Wezwanie do zapłaty jest pierwszym krokiem w procesie windykacji długów podejmowanym zarówno przez samych wierzycieli, jak i pracowników firm windykacyjnych lub kancelarii. Zazwyczaj pisma sporządzone przez doświadczonego prawnika mają większą skuteczność, zwłaszcza, gdy dłużnik chce uniknąć postępowania sądowego.

Jeśli wezwanie nie przyniesie skutku kolejnym krokiem jest pozew o zapłatę lub cesja wierzytelności – czyli sprzedaż pakietu długów za część ich wartości. Odkupywanie długów to praktyka stosowana przez niektóre firmy windykacyjne. Cesja wierzytelności oznacza przeniesienie prawa do egzekwowania długu na nabywcę, a tym samym wierzyciel może uniknąć kosztów związanych z windykacją i procesem sądowym.

POTRZEBUJESZ PORADY PRAWNEJ?

Biuro Warszawa:

ul. Puławska 41/16
02 – 508 Warszawa, Polska
email: biurowarszawa@c-l-a.pl
tel: 508 682 837
fax: 22 646 31 91

Oddział Łódź:

ul. Sienkiewicza 153 lok.1
90-302 Łódź
email: biuro@lawadvisers.eu
tel: 42 631 93 30
fax: 42 641 70 54

Oddział Gorzów:

ul Franciszka Walczaka 25
66-400 Gorzów Wielkopolski
email: biurogorzow@c-l-a.pl
tel: 95 725 51 50
fax: 95 735 86 00

Oddział Poznań:

ul. Młyńska 9 lok. 3
61-730 Poznań
email: biuropoznan@c-l-a.pl
tel: 61 852 53 28
fax: