Upadłość konsumencka

Działalność naszej kancelarii obejmuje między innymi prowadzenie postępowań dotyczących upadłości konsumenckiej. Co to jest upadłość konsumencka? To rozwiązanie ma na celu umorzenie lub zmniejszenie kwoty wierzytelności osoby fizycznej, która w chwili ogłoszenia upadłości nie prowadzi działalności gospodarczej. Przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej odnoszą się również do konsumentów, którzy przestali być wspólnikami spółek handlowych.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej ma miejsce w sytuacji zaistnienia niewypłacalności dłużnika, gdy nie jest on w stanie pokryć swoich zobowiązań finansowych. Postępowanie upadłościowe ma doprowadzić do spełnienia roszczeń wierzycieli. Zadłużenie pokrywane jest ze środków uzyskanych z likwidacji całości lub części majątku dłużnika.

Postępowanie dotyczące ogłoszenia upadłości konsumenckiej może być wszczęte zarówno na wniosek wierzyciela, jak i konsumenta. Po zapoznaniu się z przedstawionym wnioskiem sąd bada, czy wszelkie warunki do ogłoszenia upadłości zostały spełnione, a także, czy niewypłacalność konsumenta ma niezawiniony charakter.

POTRZEBUJESZ PORADY PRAWNEJ?

Biuro Warszawa:

ul. Puławska 41/16
02 – 508 Warszawa, Polska
email: biurowarszawa@c-l-a.pl
tel: 508 682 837
fax: 22 646 31 91

Oddział Łódź:

ul. Sienkiewicza 153 lok.1
90-302 Łódź
email: biuro@lawadvisers.eu
tel: 42 631 93 30
fax: 42 641 70 54

Oddział Gorzów:

ul Franciszka Walczaka 25
66-400 Gorzów Wielkopolski
email: biurogorzow@c-l-a.pl
tel: 95 725 51 50
fax: 95 735 86 00

Oddział Poznań:

ul. Młyńska 9 lok. 3
61-730 Poznań
email: biuropoznan@c-l-a.pl
tel: 61 852 53 28
fax: