Spory sądowe

Kancelaria Corporate Law Advisers zapewnia klientom kompleksową pomoc prawną przy rozwiązywaniu wszelkich sporów cywilnoprawnych na terenie całego kraju. Nasi radcy prawni reprezentują klientów na każdym etapie postępowania sądowego, a także na drodze pozasądowej, gdy stosowane są rozwiązania polubowne, takie jak arbitraż czy mediacja.

Rozwiązywanie sporów najlepiej rozpocząć od podjęcia działań pozasądowych, czyli za pomocą arbitrażu i mediacji. Arbitraż ma na celu rozstrzygnięcie przedmiotu sprawy, z kolei mediacja prowadzi do wypracowania wspólnego stanowiska stron uczestniczących w sporze. Przeprowadzenie arbitrażu i mediacji wymaga zgody obu stron, która może być wyrażona w formie umowy o mediację lub arbitraż (w tym przypadku z tzw. zapisem o sąd polubowny). Polubowne rozstrzyganie sporów jest znacznie szybsze i mniej kosztowne niż prowadzenie postępowania sądowego. Obie procedury mają również mniej formalny i bardziej elastyczny charakter, w obu przypadkach nie jest wymagane np. przeprowadzenie postępowania dowodowego.

POTRZEBUJESZ PORADY PRAWNEJ?

Biuro Warszawa:

ul. Puławska 41/16
02 – 508 Warszawa, Polska
email: biurowarszawa@c-l-a.pl
tel: 508 682 837
fax: 22 646 31 91

Oddział Łódź:

ul. Sienkiewicza 153 lok.1
90-302 Łódź
email: biuro@lawadvisers.eu
tel: 42 631 93 30
fax: 42 641 70 54

Oddział Gorzów:

ul Franciszka Walczaka 25
66-400 Gorzów Wielkopolski
email: biurogorzow@c-l-a.pl
tel: 95 725 51 50
fax: 95 735 86 00

Oddział Poznań:

ul. Młyńska 9 lok. 3
61-730 Poznań
email: biuropoznan@c-l-a.pl
tel: 61 852 53 28
fax: