Prawo upadłościowe

Prawo upadłościowe zawiera szereg przepisów określających postępowanie upadłościowe. Obejmuje regulacje umożliwiające przeprowadzenie procedury dochodzenia roszczeń zarówno przez wierzycieli, jak i niewypłacalnych dłużników. Przepisy te określają skutki ogłoszenia upadłości.

Zgodnie z przepisami wniosek o upadłość może złożyć zarówno wierzyciel, jak i dłużnik. Prawo upadłościowe określa dwa rodzaje procedury upadłościowej – upadłość układową oraz likwidacyjną. Wybór rodzaju postępowania zależny jest od sytuacji ekonomicznej podmiotu ogłaszającego upadłość.

POTRZEBUJESZ PORADY PRAWNEJ?

Biuro Warszawa:

ul. Puławska 41/16
02 – 508 Warszawa, Polska
email: biurowarszawa@c-l-a.pl
tel: 508 682 837
fax: 22 646 31 91

Oddział Łódź:

ul. Sienkiewicza 153 lok.1
90-302 Łódź
email: biuro@lawadvisers.eu
tel: 42 631 93 30
fax: 42 641 70 54

Oddział Gorzów:

ul Franciszka Walczaka 25
66-400 Gorzów Wielkopolski
email: biurogorzow@c-l-a.pl
tel: 95 725 51 50
fax: 95 735 86 00

Oddział Poznań:

ul. Młyńska 9 lok. 3
61-730 Poznań
email: biuropoznan@c-l-a.pl
tel: 61 852 53 28
fax: