Prawo pracy

Prawo pracy jest zbiorem przepisów prawnych określających stosunki między pracownikiem a pracodawcą, a także regulujących kwestie organizacji pracowników i pracodawców oraz układów i sporów zbiorowych. W Polsce podstawowym aktem prawnym w tym zakresie jest Kodeks Pracy, w którym zawarto między innymi opis praw i obowiązków pracownika oraz pracodawcy.

Podstawowe pojęcia określone w kodeksie to pracownik, pracodawca oraz stosunek pracy. Pracownikiem jest osoba fizyczna podejmująca zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, umowy spółdzielczej, wyboru, czy też mianowania. Pracownik zobowiązany jest do wykonywania określonych, przydzielonych mu obowiązków.

Pracodawca to osoba fizyczna, prawna lub jednostka administracyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Zgodnie z kodeksem pracy zatrudnia ona pracownika lub pracowników uwzględniając wymogi prawne oraz społeczne. Za stosunek pracy uznaje się natomiast więź prawną łączącą pracownika i pracodawcę.

POTRZEBUJESZ PORADY PRAWNEJ?

Biuro Warszawa:

ul. Puławska 41/16
02 – 508 Warszawa, Polska
email: biurowarszawa@c-l-a.pl
tel: 508 682 837
fax: 22 646 31 91

Oddział Łódź:

ul. Sienkiewicza 153 lok.1
90-302 Łódź
email: biuro@lawadvisers.eu
tel: 42 631 93 30
fax: 42 641 70 54

Oddział Gorzów:

ul Franciszka Walczaka 25
66-400 Gorzów Wielkopolski
email: biurogorzow@c-l-a.pl
tel: 95 725 51 50
fax: 95 735 86 00

Oddział Poznań:

ul. Młyńska 9 lok. 3
61-730 Poznań
email: biuropoznan@c-l-a.pl
tel: 61 852 53 28
fax: