Prawo podatkowe

Prawo podatkowe obejmuje przepisy dotyczące powstawania, ustalania i wygasania zobowiązań podatkowych, którymi obciążone są osoby fizyczne, prawne i inne podmioty. Prawo to określa zasady uiszczania i pobierania podatków, a także obowiązki podatników i inkasentów.

W prawie podatkowym rozróżnia się podział na prawo podatkowe materialne i niematerialne. Prawo podatkowe materialne obejmuje regulacje dotyczące praw i obowiązków podatkowych podmiotów oraz procedur podatkowych. Przepisy te określają również wysokość podatków i stanowią podstawę do wydawania decyzji podatkowych. Źródłami prawa podatkowego materialnego są różne ustawy podatkowe.

Przepisy formalnego prawa podatkowego zawarte zostały w Ordynacji podatkowej. Prawo to reguluje ogólne zasady działania systemu podatkowego, w tym między innymi funkcjonowanie organów podatkowych i powstawanie obowiązku podatkowego. Ponadto określa procedury prowadzenia postępowań przed organami skarbowymi, kontroli skarbowej oraz zasady egzekwowania zobowiązań podatkowych.

POTRZEBUJESZ PORADY PRAWNEJ?

Biuro Warszawa:

ul. Puławska 41/16
02 – 508 Warszawa, Polska
email: biurowarszawa@c-l-a.pl
tel: 508 682 837
fax: 22 646 31 91

Oddział Łódź:

ul. Sienkiewicza 153 lok.1
90-302 Łódź
email: biuro@lawadvisers.eu
tel: 42 631 93 30
fax: 42 641 70 54

Oddział Gorzów:

ul Franciszka Walczaka 25
66-400 Gorzów Wielkopolski
email: biurogorzow@c-l-a.pl
tel: 95 725 51 50
fax: 95 735 86 00

Oddział Poznań:

ul. Młyńska 9 lok. 3
61-730 Poznań
email: biuropoznan@c-l-a.pl
tel: 61 852 53 28
fax: