Prawo handlowe

Prawo handlowe jest zbiorem norm prawa prywatnego dotyczących organizacji przedsiębiorców oraz czynności handlowych. Podstawę prawa handlowego stanowią kodeks spółek handlowych, kodeks cywilny, konstytucja, prawo zwyczajowe oraz konwencje międzynarodowe.

Prawo handlowe ma bardzo szeroki zakres, obejmuje między innymi ogólne kwestie związane z działalnością gospodarczą, zawiera też przepisy regulujące funkcjonowanie i zakładanie spółek, stowarzyszeń, fundacji, banków oraz indywidualnej działalności gospodarczej. Zgodnie z prawem handlowym w Polsce wyróżniamy kilka rodzajów spółek, które podzielić można na kapitałowe i osobowe. Do pierwszej kategorii należą spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z kolei do grupy spółek osobowych zalicza się spółki cywilne, jawne, partnerskie i komandytowe.

POTRZEBUJESZ PORADY PRAWNEJ?

Biuro Warszawa:

ul. Puławska 41/16
02 – 508 Warszawa, Polska
email: biurowarszawa@c-l-a.pl
tel: 508 682 837
fax: 22 646 31 91

Oddział Łódź:

ul. Sienkiewicza 153 lok.1
90-302 Łódź
email: biuro@lawadvisers.eu
tel: 42 631 93 30
fax: 42 641 70 54

Oddział Gorzów:

ul Franciszka Walczaka 25
66-400 Gorzów Wielkopolski
email: biurogorzow@c-l-a.pl
tel: 95 725 51 50
fax: 95 735 86 00

Oddział Poznań:

ul. Młyńska 9 lok. 3
61-730 Poznań
email: biuropoznan@c-l-a.pl
tel: 61 852 53 28
fax: