Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze to zbiór aktów prawnych regulujących zagadnienia związane z działalnością gospodarczą i relacje zachodzące pomiędzy poszczególnymi podmiotami. Akty te określają między innymi zakres interwencji państwa w sferę gospodarczą, kwestie stosunków między państwem i podmiotami gospodarczymi, a także relacje zachodzące między samymi przedsiębiorcami.

W obrębie prawa gospodarczego wyróżnia się prawo gospodarcze publiczne i prywatne. Prawo gospodarcze publiczne obejmuje wszelkie normy dotyczące wpływu i funkcji państwa oraz organów Unii Europejskiej w dziedzinie gospodarki. Reguluje również kwestie związane z bezpośrednią lub pośrednią działalnością gospodarczą państwa i jednostek terytorialnych. Publiczne prawo gospodarcze obejmuje między innymi zasady związane z podejmowaniem działalności gospodarczej, nadzór państwa nad przedsiębiorcami, prywatyzację, czy też ochronę konkurencji.

Prywatne prawo gospodarcze podobnie jak prawo handlowe obejmuje wszelkie przepisy dotyczące wymiany handlowej, ale jest rozszerzone również o inne obszary działalności gospodarczej, takie jak np. papiery wartościowe. Działalność gospodarcza definiowana jest jako świadczenie usług w sposób profesjonalny i ciągły w celu uzyskania korzyści majątkowych.

POTRZEBUJESZ PORADY PRAWNEJ?

Biuro Warszawa:

ul. Puławska 41/16
02 – 508 Warszawa, Polska
email: biurowarszawa@c-l-a.pl
tel: 508 682 837
fax: 22 646 31 91

Oddział Łódź:

ul. Sienkiewicza 153 lok.1
90-302 Łódź
email: biuro@lawadvisers.eu
tel: 42 631 93 30
fax: 42 641 70 54

Oddział Gorzów:

ul Franciszka Walczaka 25
66-400 Gorzów Wielkopolski
email: biurogorzow@c-l-a.pl
tel: 95 725 51 50
fax: 95 735 86 00

Oddział Poznań:

ul. Młyńska 9 lok. 3
61-730 Poznań
email: biuropoznan@c-l-a.pl
tel: 61 852 53 28
fax: