Prawo cywilne

Prawo cywilne jest trzonem prawa prywatnego i reguluje stosunki materialne, a częściowo również prywatne między osobami fizycznymi, osobami prawnymi, a także jednostkami organizacyjnymi, które nie są osobami prawnymi, ale posiadają zdolność prawną. Określa również sytuację prawną osób i rzeczy w ramach stosunków cywilnoprawnych oraz uprawnienia i obowiązki podmiotów tych stosunków.

Podstawę prawną w przypadku prawa cywilnego stanowi Kodeks cywilny. W obrębie prawa cywilnego wyróżnia się ogólne prawo cywilne, prawo rzeczowe, prawo spadkowe, prawo zobowiązań oraz prawo rodzinne. Prawo ogólne obejmuje elementy wspólne dla wszystkich działów prawa cywilnego, w tym między innymi przepisy dotyczące czynności prawnych oraz prawa osobowego.

Prawo zobowiązań

Kolejny dział prawa cywilnego to prawo zobowiązań regulujące zasady wymiany dóbr i usług między podmiotami. Zobowiązanie to stosunek prawny oznaczający, że wierzyciel może domagać się od dłużnika wykonania określonego świadczenia. Świadczenie może polegać na podjęciu pewnych czynności, takich jak wykonanie usługi i wpłata pieniędzy lub wstrzymanie się od działań, do których dłużnik jest zwykle zobowiązany. Wierzyciel może domagać się wykonania świadczenia, ma też prawo do przymusowego egzekwowania świadczenia. W prawie zobowiązań wyróżnia się część ogólną dotyczącą wszystkich stosunków zobowiązaniowych oraz część szczegółową obejmującą poszczególne typy zobowiązań.

POTRZEBUJESZ PORADY PRAWNEJ?

Biuro Warszawa:

ul. Puławska 41/16
02 – 508 Warszawa, Polska
email: biurowarszawa@c-l-a.pl
tel: 508 682 837
fax: 22 646 31 91

Oddział Łódź:

ul. Sienkiewicza 153 lok.1
90-302 Łódź
email: biuro@lawadvisers.eu
tel: 42 631 93 30
fax: 42 641 70 54

Oddział Gorzów:

ul Franciszka Walczaka 25
66-400 Gorzów Wielkopolski
email: biurogorzow@c-l-a.pl
tel: 95 725 51 50
fax: 95 735 86 00

Oddział Poznań:

ul. Młyńska 9 lok. 3
61-730 Poznań
email: biuropoznan@c-l-a.pl
tel: 61 852 53 28
fax: