Prawo administracyjne

Prawo administracyjne to szeroka dziedzina prawa, której głównym zadaniem jest regulowanie stosunków zachodzących między podmiotami, a organami administracji państwowej i terytorialnej. Prawo to określa również sposób funkcjonowania tych organów, zasady ich powoływania, a także zakres obowiązków, praw i działania.

W Polsce wyróżniamy prawo administracyjne ustrojowe regulujące strukturę i zasady działania administracji państwowej, prawo administracyjne materialne określające relacje między obywatelami a administracją, a także prawo administracyjne procesowe, które normuje kwestie dotyczące postępowania administracyjnego.

Postępowanie administracyjne, czyli procedura administracyjna ma na celu uporządkowanie, rozwiązanie i znormalizowanie danej sprawy. Sprawy i spory administracyjne mogą dotyczyć różnych kwestii. Postępowanie administracyjne może zostać wszczęte np. w przypadku, gdy inwestor lub osoba fizyczna stara się o pozwolenie na budowę. Często stronami w tego typu postępowaniach poza urzędem i osobą starającą się o pozwolenie są również właściciele gruntów, użytkownicy wieczystości lub zarządcy budynków znajdujących się w pobliżu danego terenu. W takich sytuacjach profesjonalna pomoc prawna może być konieczna.

POTRZEBUJESZ PORADY PRAWNEJ?

Biuro Warszawa:

ul. Puławska 41/16
02 – 508 Warszawa, Polska
email: biurowarszawa@c-l-a.pl
tel: 508 682 837
fax: 22 646 31 91

Oddział Łódź:

ul. Sienkiewicza 153 lok.1
90-302 Łódź
email: biuro@lawadvisers.eu
tel: 42 631 93 30
fax: 42 641 70 54

Oddział Gorzów:

ul Franciszka Walczaka 25
66-400 Gorzów Wielkopolski
email: biurogorzow@c-l-a.pl
tel: 95 725 51 50
fax: 95 735 86 00

Oddział Poznań:

ul. Młyńska 9 lok. 3
61-730 Poznań
email: biuropoznan@c-l-a.pl
tel: 61 852 53 28
fax: