O Nas

Kancelaria Corporate Law Advisers to grupa doświadczonych specjalistów w dziedzinie prawa, zarządzania oraz ekonomii. Nasz zespół składa się z radców prawnych, doradców restrukturyzacyjnych, prawników, aplikantów oraz pracowników administracyjnych.

Założycielem kancelarii jest Adam Pawluć – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny posiadający blisko 20-letnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Specjalizuje się w prawie upadłościowym, restrukturyzacyjnym oraz spółek prawa handlowego. Adam Pawluć jest absolwentem Wydziału Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Zielonej Górze, a obecnie jest doktorantem Instytutu Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością w Warszawie. Od 2012 roku posiada licencję syndyka wydaną przez Ministra Sprawiedliwości, jest również członkiem Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych.

Doświadczenie

Od 2001 roku Adam Pawluć przeprowadził ponad 100 postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych, w tym postępowania układowe i likwidacyjne. W postępowaniach tych występował jako syndyk, nadzorca, zarządca, a także pełnomocnik stron.

Oferta kancelarii skierowana jest do mniejszych i większych przedsiębiorców, korporacji oraz osób fizycznych nieprowadzących jeszcze działalności gospodarczej. Obsługa przedsiębiorstw i korporacji obejmuje kompleksowe usługi, w tym między innymi doradztwo prawne i podatkowe, a także porady i wsparcie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Obecnie współpracujemy z kilkudziesięcioma średnimi i dużymi przedsiębiorcami w ramach stałego wsparcia działalności korporacyjnej. Specjaliści z kancelarii Corporate Law Advisers wspierają klientów również w trakcie prowadzenia trudnych postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, czy też utrzymywaniu relacji między dłużnikami i wierzycielami.

Posiadamy szerokie doświadczenie w rozwiązywaniu sporów administracyjnych i sądowych. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, proponując klientom najkorzystniejsze rozwiązania, idealnie dostosowane do ich potrzeb i sytuacji.

Wspieramy klientów nie tylko w zakresie doradztwa, ale także na każdym etapie postępowania, również poprzez reprezentowanie ich przed sądami i organami administracyjnymi.

Klientom indywidualnym oferujemy porady i pomoc prawną w zakresie rozpoczęcia działalności gospodarczej, pomagając między innymi w wyborze najlepszej formy organizacyjno-prawnej dla zakładanej działalności. Prowadzimy również postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Kancelaria Corporate Law Advisers współpracuje z licznymi specjalistami – ekonomistami, księgowymi i innymi doradcami inwestycyjnymi w celu zagwarantowania klientom obsługi na najwyższym poziomie.

Szerokie grono naszych klientów tworzą zarówno międzynarodowe korporacje, jak i rodzinne przedsiębiorstwa. Nasi pracownicy od lat prowadzą postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne pełniąc funkcje syndyków, doradców restrukturyzacyjnych, pełnomocników i nadzorców.

POTRZEBUJESZ PORADY PRAWNEJ?

Biuro Warszawa:

ul. Puławska 41/16
02 – 508 Warszawa, Polska
email: biurowarszawa@c-l-a.pl
tel: 508 682 837
fax: 22 646 31 91

Oddział Łódź:

ul. Sienkiewicza 153 lok.1
90-302 Łódź
email: biuro@lawadvisers.eu
tel: 42 631 93 30
fax: 42 641 70 54

Oddział Gorzów:

ul Franciszka Walczaka 25
66-400 Gorzów Wielkopolski
email: biurogorzow@c-l-a.pl
tel: 95 725 51 50
fax: 95 735 86 00

Oddział Poznań:

ul. Młyńska 9 lok. 3
61-730 Poznań
email: biuropoznan@c-l-a.pl
tel: 61 852 53 28
fax: